ÖNEMLİ DUYURU!

DİKKAT!
* Korku18.blogspot.com sitesinin içeriğinde korku, vahşet ve aşırı şiddet bulunmaktadır!
* Bu siteye girmek için 18 yaş üstünde olmanız gerekmektedir!
* Siteye girmek için herhangi bir tıbbi rahatsızlığınızın bulunmaması gerekir! (Kalp,hamilelik,mide bulantısı vs.)
* Site içerisindeki materyaller kişilerde psikolojik ve ruhsal bozukluklar yaratabilir!
* Site içerisindeki materyaller kişilerde şok etkisi yaratabilir!
* Site içerisindeki materyaller sizleri şiddete götürebilir!
* Tüm bu uyarılara rağmen doğabilecek tüm problemlerden korku18.blogspot.com sorumlu tutulamaz!

30 Mayıs 2008 Cuma

Mezardan gelen sesler

Mezardan gelen sesler!

Bir aile anne, baba, bir kız ve erkek bunlar evlerinin yanması sonucu ölmüşler ve hepsini aile olarak yanyana gömmüşler. Fakat her gece yarısı mezarlıktan ilginç sesler geliyormuş. Bu, orada yaşayan birçok kişi tarafından duyulmuş, sonra içlerinden bir tanesi o seslerin nerden geldiğini anlamak için gece yarısı mezarlığa gitmiş yine başlamış sesler sanki kavga sesleri gibiymiş adam seslerin geldiği yöne gitmiş ve sesler o ailenin mezarından geliyormuş.Sonra mezarı kazıp bakmaya karar vermiş halk mezarı açtıklarında çok ilginç bir manzarayla karşılaşmışlar annenin olması gereken yerde kız, erkek çocuğun olması gereken yerde de baba yatıyormuş herkes şaşırmış bunları yine eski yerlerinde koymuşlar ve mezarı kapatmışlar fakat kavga sesleri bitmek bilmiyormuş tekrar açıp bakmışlar yine yerleri değişmiş. Bu kez düzeltmemeye karar vermişler sadece mezar taşlarının yerlerini değiştirmişler o günden sonra bir daha hiç ses gelmemiş.Oradaki halka göre o sesler o ailenin yaptığı yer kavgasının sesleriymiş..

Optimizasyon;
mezarlıktaki sesler, mezarlıktan gelen ses, ogrish, korkulu sesler, korkunç sesler, mezarlıktan gelen ürkütücü sesler, korku videoları, mezar

Memnunmusun ?

Işıkları Açmadığın için Memnunmusun!

İngiltere'de okuyan iki Türk kızı yurtta aynı odada kalıyorlarmış. Bir gece kizlardan biri arkadaşının evine ders çalışmak için gidecekmiş.hi5 hi5 perfspot
Diğer kızla vedalaşıp çıkmış ama daha yurttan 100 metre falan uzaklaşmış ki ders kitaplarından birini unuttuğunu farketmiş.netlog
Odaya geri dönmüş tabiyatıyla. Kapıyı açtığında ışıkların kapalı olduğunu görmüş. "Banu yattı heralde" diye düşünüp ayaklarının ucuna basa basa karanlıkta kitabını aramış.facebook
Bulamayınca da, "Şimdi kızcağızı rahatsız etmeyim, nasılsa arkadaşımda aynı kitaptan var. İdare ederiz artık" deyip çıkıp gitmiş. Ertesi sabah sınavdan sonra odasına döndüğünde bir de ne görsün! Oda baştan aşağı kan içinde! Arkadaşının vücudu da parçalar halinde oraya buraya dağıtılmış.

Duvarda da (muhtemelen kızın kanıyla yazılmış) bir yazı varmış:
"Aren't you glad, you didn't turn on the lights?"

(Işıkları açmadığın için memnun musun?)..

Optimizasyon;
korku hikayeleri,korkunç hikayeler, korku siteleri, karanlık, ogrish türkiye, korku, korku sitesi, ogrish, kafa kesme, otopsi, korkulu hikayeler

27 Mayıs 2008 Salı

Satanistlerin yayın organları

Şüphesiz bugün Batı’da Satanizmin yayılmasında “Şeytanın Kilisesi” vs. isimler altında faaliyet gösteren Satanik gruplar ve İnternet başta gelmektedir.
LaVey gibi Satanizmin önde gelen isimlerinin Satanizmin inanç ve felsefesini oluşturan kitaplarının da Satanizmin yayılmasında önemli ölçüde rolü vardır. Ayrıca bazı Satanist grupların
“Not Like Most, facebook
The Raven, hi5
The Cloven Hoof, netlog
The Black Flame, perfspot
Diabolica, yonja
Azazel,
Canada’s Satanic Forum” gibi aylık ve yıllık olarak yayınladıkları dergilerinin olduğu bilinmektedir.
Diğer taraftan, müzik CD ve kasetleri de Satanizmin propagandasında kullanılmaktadır. Özellikle Satanik Black Metal orkestraları tarafından yapılan müzik parçaları gençleri Satanizme çekmede birer tuzak görevi yapmaktadır. Suicide Song ve Iyric gibi müzik türleri ile de Şeytana ve Şeytani güçlere dua edilmektedir.
Şeytanın Kilisesi’nin, dinlenmesini tavsiye ettiği müzik parçalarından bazıları ise şunlardır;
“It’s Magic,
He’s a Devil in His Own Home Town,
Satan Takes a Holiday,
That Old Black,
Satanic Belive Devil May Come,
Black Moonlight,
Goodnight Irene,
Blue Prelude,
Gloomy Sunday,
The Devil Went Down to Georgia,
Dance Macobre,
Mephisto Waltz,
Faust Symphony,
Dante Symphony vb..
Ayrıca Strange Music,
Satan Takes a Holiday,
The Satanic Mass,
The Hymn of The Satanic Empire LaVey tarafından bestelenmiş olan müzik parçalarıdır.
Türkiye’deki Satanistlerin ciddi anlamda yayın organlarının olduğu söylenemez. Çünkü Satanizm Türkiye açısından oldukça yeni bir gelişmedir. Üstelik Türkiye’deki Satanistler henüz tam organize olmuş da değillerdir. Ayrıca, bilindiği kadarıyla sürekli kitap, dergi vs. çıkaracak kadar bilgi birikimine sahip değildirler.
Bununla beraber, İstanbul-Ortaköy’deki öldürme ve tecavüz olayından sonra, Satanistlerin yoğun olarak bir araya geldikleri yerlere yapılan polis baskınlarında bazı iş yerlerinde satılan “Şeytan”, “Ölüm ve Cenaze”, “Mahşer” gibi dergi, kitapçık ve bazı kaset ve CD’lerin Satanistlerin yayın organları olduğu ve bunlara el konulduğu basına yansımıştır.

Optimizasyon;
şeytan kilisesi, satanik, korku, satanik gruplar, ogrish, lavey, internet, kafa kesme, mahşer, organ, otopsi, öldürme, tecavüz, giyotin, organlar, felsefe, suicide song, Iyric, şeytani

Satanistlerin düşünceleri

Satanistlerin şeytan hakkındaki düşünceleri

Günümüz Satanist anlayışını önemli ölçüde temsil eden LaVey, Şeytan konusundaki görüş ve düşüncelerini de şu şekilde açıklamıştır:
"Şeytan ve onun işleri uzun bir zaman dilimi içinde pek çok şekil almıştır. Son zamanlara kadar Katoliklere göre Protestanlar; Protestanlara göre de Katolikler Şeytandı. Her ikisine göre de Yahudiler Şeytan'dı. Keza Doğuluya göre Batılı bir Şeytandı. Eski Batı'nın Amerikan yerleşimcilerine göre de Kırmızı Adam bir Şeytandı. İnsanın, başkalarını kötüleyerek kendisini yüceltme şeklindeki kötü alışkanlığı uygunsuz bir fenomen olmakla birlikte, açıkçası onun duygusal mutluluğu için yine de gereklidir. Bu davranış usulleri gücünü kaybetmiş olmasına rağmen, hakikatte herkese göre bir grup, kötünün somut örneğini temsil eder. Ancak, bir kimse, başka birisinin kendisini hatalı, kötü veya dünya işlerinde bir amaç için kullanılabilir olarak kabul ettiğini düşünse bile, böyle bir düşünce çabucak zihinden çıkarılıp atılır. 'Kötü adam' damgasını taşımayı çok az kimse ister.facebook
Fakat durun! Bizler tarihte, kötü adamın sürekli olarak kahramanlaştığı yegane dönemlerden birini yaşıyoruz. Kahraman karşıtlığı kültü, başkaldıran (âsi) ve kötülük edeni yüceltmiştir". Yine LaVey'e göre Satanizm'in Hristiyan Kilisesi'nin tam bir icadı olduğunu reddetmek çok kolaydır. Satanizm'in prensiplerinin, Şeytan'ı icat eden mezhepçi propagandadan önce mevcut olmadığı söylenmiştir. Tarihi olarak "Şeytan" kelimesi Hıristiyanlıktan önce çok kötü bir anlama sahip olmamıştı. Şu halde LaVey'e ve ona tabi olanlara göre Şeytan, kırmızı bir kıyafete bürünmüş, boynuzları ve kuyruğu olan, kendi gerçek sevki tabiilerine uyan günahkar insanları dürtmek üzere elinde saman tırmığı tutan klişeleşmiş bir yaratık olmayıp insanların, içyüzünü kavramaya henüz yeni başladıkları karanlık güçlerdir. Aynı zamanda Şeytan, dünyevi işlerin işleyişinden sorumlu olan, fakat bilimin ve dinin herhangi bir izahını yapamadığı, tabiatta gizli karanlık güçten başka bir şey değildir. LaVey'in anladığı Şeytan, "İlerleme ruhu, medeniyetin gelişmesine ve insanlığın ilerlemesine katkıda bulunan tüm büyük hareketlerin telkin edicisidir. O, özgürlüğe götüren isyanın ruhu, özgürlüğe kavuşturan bütün sapıklıkların somut örneğidir".
Dolayısıyla pek çok Satanist, Şeytan'ı, çatal tırnakları, dikenli bir kuyruğu ve boynuzları olan antropomorfik bir varlık olarak kabul etmez. O sadece bir tabiat gücünü; hiçbir din bu gücü karanlıktan çıkaramadığı için o şekilde isimlendirilmiş olan karanlık gücü temsil eder. Bu güç için teknik terminoloji kullanmaya bilimin gücü yetmemiştir. O, bağlantı kurulamamış bir haznedir. Satanistler bu bilinmeyene "Şeytan" demeyi tercih etmişlerdir. Şeytan, bir tanrı, yarı tanrı, şahsi kurtarıcı veya ona ne denilirse denilsin, yeryüzündeki her dinin kurucuları tarafından sadece insanın yeryüzündeki güya kötü fiil ve davranışlarına nezaret etmesi amacı için icat edilmiştir.
korku videoları ogrish hi5 netlog perfspot yonja
Özetle söylemek gerekirse, Satanistler Şeytan'ın kendisinden ziyade, onun "başkaldırı, isyan ve meydan okuma" gibi bazı özelliklerini benimsemiş ve bu özelliklerinden dolayı Şeytan'ı kendilerine bir sembol olarak seçmişlerdir. Şu halde Şeytan bir sembol ve Şeytan'a tapınma da bir kılıftır. Bu kılıf içerisinde dine ve dinler tarafından ortaya konulmuş olan bütün kutsal değerlere karşı bir tavır alış, bir meydan okuyuş sezilmektedir. Şeytan'a tapınma adı altında icra edilen ve unsurları büyük çapta Hıristiyanlıktan alınmış bulunan inanç, âyin ve uygulamalara karşı takınılan hürmetsizlik de bunu göstermektedir.

Satanistler neden kedi keserler

Satanizmin gündeme geldiği günlerde bazı TV kanallarında bir kısım Satanist ayinler de görüntülenmişti. Bu arada bazı Satanistlerin ayinlerinde kedi kurban ettikleri ve etini kavurup yedikleri ve kanını içtikleri ortaya çıkmıştı.yonja
Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki, Satanistler sadece kedi değil, horoz, tavşan gibi hayvanları da kurban ediyorlar.netlogÇünkü Satanist ayininde esas olan herhangi bir hayvanın kurban edilmesidir. Fakat ülkemizdeki Satanistler genellikle kediyi tercih etmektedirler. Bunun da farklı sebepleri vardır:
Bazılarına göre kedi nankör bir hayvan olduğu için onu tercih etmektedirler.
Sebeplerden birisi de kolay ele geçirilebilmesidir.perfspot
İnsanlar kediyi sever ve değer verirler. Buna tepki vermek amacıyla da yapılabileceği düşünülmektedir.hi5
Nasıl ki Müslümanlar koyun, keçi, sığır gibi hayvanları kurban ediyorlarsa, Satanistler de kurban verme ihtiyacı duymuşlar ve diğer insanların tercih etmediği bir hayvan olarak kediyi seçmişlerdir. Çünkü Satanizmin en önemli özelliklerinden birisi de daima muhalefeti temsil etmek, karşı tarafta yer almak ve dinin yasak saydığı bir şeyi özellikle yapmaktır.facebook
Kedinin kanını da, içene ölümsüzlük duygusu vereceği düşüncesiyle içmektedirler. Bunun arkasındaki gerçek sebep ise, Şeytanın aynı zamanda “kan içici” olarak nitelendirilmiş olmasıdır. Dolayısıyla kişi kedinin kanını içtiğinde, Şeytanın yaptığını yapmış veya Şeytanla özdeşleşmiş olmaktadır.

Optimizasyon;
satanisler ve ayinleri, kafa kesme, satanistler neden kedi keserler, ogrish, satanizm de kedi kesmek, kedi kesmek, korku videoları, kedi kesen satanistler, otopsi, kedi kesmek nedir, korku, satanistler neden kedileri keserler, ayinler, hayvan, giyotin, temsil etmek, yasak, kan içiçi

Satanist kimlere denir

Ülkemizde Satanizm söz konusu olduğunda çok dikkatli olmak, ulu orta herkese Satanist damgasını vurmamak gerekir. Satanist olduğunu söylemedikçe veya bir kimsenin Satanist olduğu kesin delillerle ortaya konulmadığı sürece, insanları çeşitli isimler altında gruplara ayırmak veya bazı gençlere Satanist gözüyle bakmak toplumda daha fazla huzursuzluk ve tepkilere sebep olabilir. Daha önce de ifade edildiği gibi, Satanizm zaten bir "tepki hareketi”dir. Bu noktada çok dikkatli olmak gerekmektedir.

Nitekim Satanizmin yoğun olarak gündeme geldiği 1999 Eylül-Ekim aylarında bazı TV kanallarında bu tür konular tartışmaya açıldı ve konu ile ilgili olarak: "İnsanlar dinledikleri müziğe, giydikleri elbisenin rengine, saçlarının şekline veya kulaklarına taktıkları küpeye göre gruplara ayrılmamalı veya onlara Satanist gözüyle bakılmamalı" şeklinde bazı tepkiler dile getirildi. Evet, "Rock, metal veya heavy metal müzik dinleyen herkes Satanist değildir. İsteyen istediği müziği dinleyebilir. Yine, siyah tişört ve siyah kot giyen herkes Satanist değildir. İnsanlar giyecekleri elbisenin rengine kendileri karar vermelidir. Diğer taraftan, kulağına küpe takmak veya saçını istediği şekilde uzatmak da kişisel bir tercihtir. Fakat Satanist olduğunu söyleyen gençlerin de özellikle rock, metal vb. müzik dinledikleri, "siyah renk" karanlık güçleri ve Şeytanı temsil ettiği için siyahı özellikle tercih ettikleri de göz ardı edilmemelidir.

Netice itibariyle söylemek gerekirse: Ülkemiz gençlerini dinledikleri müziğe, giydikleri elbisenin rengine, saçlarının uzunluğuna veya kulaklarındaki küpelerine göre gruplara ayırmayalım. Ancak, Satanizmi de müzik dinlemek, siyah elbise giymek, saç uzatmak veya küpe takmaktan ibaret bir şeymiş gibi tamamen basite de indirgemeyelim. Ayrıca Satanizm, emniyet tedbirleriyle çözülecek bir mesele de değildir.

Optimizasyon;
tepki, metal, rock, liveleak, heavy, müzik, ogrish, kafa kesme, karanlık, karanlık güçler

Satanistlerin özellikleri

Satanistlerin ortak özelliği giyimlerinde siyah ve kırmızı renkleri tercih ederler.

Deri pantolon,başlıklı tişörtler.abartılı gümüş takılar. Yaz kış bot, postal ve çizme giyerler.

Kiliselerde yapılan ayinlere katılırlar.Çünkü Satanistler kiliseyi Şeytan için En iyi arkadaş görürler.

Çoğunluğu yukarıda da belirtildiği üzere Satanistliğin Hıristiyanlık kurallarının değiştirilmesi amacını taşıdığından ters haç takarlar.

Kıyafetlerinde Satanist amblemleri taşırlar. Bu amblemlerin en önemlisi çift daire içerisindeki yıldızdır.Diğerleri ise hayali çizilmiş insan ve hayvan karışımı yaratıklardır.

Özellikle geceleri metruk yerlerde ve mezarlıklarda toplanıp ayin yaparlar.

Satanistler lider olarak kabul ettikleri Anton Sandor LAVEY' in kitaplarını okurlar.

Metal Müzik satan kasetçilere ve kafelere takılırlar.

Kedi kanı içerler ve bununla ölümsüzlüğe ulaştıklarını iddia ederler. Satanistlerin nihai hedefi şeytanı da yenerek sonuçta dünyayı ele geçirmektir. 7, 13, 666 sayıları, keçi, şarap ve ekmek onlar için kutsal sayılır.

Bütün dinler ve bütün kutsal kitaplara karşı aşırı bir saldırganlık içerisinde olurlar.

Guruba dahil her üyeye bir Mitolojik isim verilir. Özellikle Yunan tanrı ve tanrıçalarının isimleri ile mitolojik kahramanların isimleri verilir.

Satanistler kendileri dışındaki herkesi, bilinçsiz, bilgisiz ve aptal görürler.

Optimizasyon;
satanistler, mitolojik, giyotin, kutsal, saldırgan, saldırganlık, ogrish, lider, metruk, korku, amblem, yaratık, satanist özellikleri, otopsi, satanizm özellikleri

Satanizme göre şeytan

Şeytan yasaklayıcılığı değil, affediciliği temsil eder.

Şeytan boş hayallerin değil, asıl gerçekliğin temsilcisidir.

Şeytan ikiyüzlülüğü, hilekarlığı değil, bilgeliği temsil eder.

Şeytan nankörler için boşuna harcanmış sevgiyi değil, hak edenlere gösterilen şefkati temsil eder.

Şeytan kötülere karşı öbür yanağı dönmeyi değil, intikamı simgeler.

Şeytan bazen insanı, bazen de hayvanı temsil eder. Bazen daha farklı bir yaratık olarak dört ayak üzerinde yürüdüğü farz edilir.

Şeytan günah diye nitelendirilen fiziksel, akli ve duygusal zevklere neden olan tüm zevklerin simgesidir.

Şeytan kilisenin şimdiye dek sahip olduğu en iyi arkadaşıdır.

Şeytan barışçı değil savaşçıdır.

Kötülüklere karşı suskun kalmak yerine, intikam almayı öngörür.

Günah diye nitelendirilen, fiziksel, akli ve duygusal tüm zevklerin simgesidir.

Optimizasyon;
satanizm hakkında bilgi, korku videoları, satanizm gerçekleri, ogrish, satanizm bilgileri, satanist bilgileri, satanistler hakkında bilgiler, korku, satanistlere göre şeytan, satanizme göre şeytan

Satanizm' in ilkeleri

LAVEY’ in yazmış olduğu THE SATANİK BİBLE isimli kitabında Satanistlerin hayat kurallarını şu 11 madde şeklinde sıralamıştır;
korku korku giyotin giyotin kafa kesme kafa kesme otopsi otopsi
Size sorulmadığı sürece fikirlerinizi kimseye söylemeyin.
ogrish ogrish korku sitesi korku sitesi
İçinde bulunduğunuz sıkıntıları, mutlaka duymak isteyenler dışında kimseye açmayın.
netlog netlog hi5 hi5 facebook facebook perfspot perfspot yonja yonja
Bir başkasının evinde misafirseniz ev sahibine saygılı olun veya daha işin başında oraya gitmeyin.
korku videoları korku videoları
Sizin kendi evinizdeki misafir sizi rencide eder, canınızı sıkarsa sizde ona karşı zalimce davranın,

Karşı cins açıkça davet etmedikçe karşınızdaki insanı taciz etmeyin ve cinsel ilişkiye girmeyin

Problemi çözüp birini derdine çare olmak gibi bir mesuliyetin haricinde siz ile ilgisi olmayan hiçbir işe burnunuzu sokmayın.

Kendi emel ve arzularınızı gerçekleştirmede, şayet sihrin gücünü kullanarak başarılı olduysanız mutlak suretle sihrin hakkını verin. Onun gücünü kabul edin.

Sizinle alakalı olmayan hiçbir şeyden şikayette bulunmayın.

Küçük çocuklara zarar vermeyin.

Vahşi hayvanlara zarar vermeyin.

Açık yerlerde yürürken kimseye zarar vermeyin. Eğer birisi sizi rahatsız ederse ona, bunu yapmamasını söyleyin, eğer hala buna devam ederse onu ortadan kaldırın.

Optimizasyon;
satanist izle, satanist olaylari, zalim, zalimce, zarar, rencide, taciz, cinsel, iliski, vahsi, arzu, sihir, fikir, satanis, satanist goruntuleri, satanizm nedir ?, satanist nedir ?

Satanist ayinleri

Satanist ayinleri her ayın 13. de genellikle metruk binalarda, mezarlıklarda ve ormanlık alanlarda tam gece yarısı ve genellikle yedi kişinin katılımıyla KARATEKE ismini verdikleri gurup liderlerinin öncülüğünde yapılır. Karateke üzerine Satanist amblemi taşıyan siyah bir cübbe giyer.hi5Bir masa üzerine ters haç veya pentagram işareti çizilerek ortasına gümüş bir kupa konur. Dünyada yaşayan iki canlı olan kedi ve keçinin kanının sadece negatif iyonu taşıdığı, keçinin kendileri için kutsal sayılması, kedinin ise nankör olduğu için düşman olarak görürler ve kedinin boğazını keserek kupanın içerisine akıtırlar.facebookÖnce gurup lideri ardından da üyeleri kanı içerler. Pozitif iyon taşıyan insan kanı, kedi kanı ile birleşince insanda rahatlama olur ve bu rahatlama devam edene kadar ayin devam eder.netlogBazen de Black Metal veya Death Metal müziği eşliğinde toplu ve bir arada seks yapılır.
kafa kesme kafa kesme, ogrish ogrish, yonja yonja, otopsi otopsi, korku korku,
Bu ayinlerde gön, kedi kanı, kara ip, şarap, kılıç, zil ve mum gibi bazı ritüelleri kullanırlar. LAVEY' in Satanik incil' de bahsettiği bütün argümanların mutlaka bulunması zorunluluğu yoktur. Bir miktar para, şilte, gonlar siyah cübbe, kadeh ve kılıçların konulabileceği özel bir şey olmayabilir. İhtiyaç duyulan şey sadece sessiz bir yerdir. Satanist kilise bu durumdaki bir sataniste şu tavsiyede bulunur.perfspotMumu yakın ve önünüze koyun. Dik oturun derin nefes alın ve sakinleşin. Şuurunuzu, tüm dış düşüncelerden temizleyin. Aleve bakarken içinizden veya yüksek sesle "KARANLIĞIN EFENDİSİ! BEN HAZIRIM, SENİN GÜCÜNÜ HİSEDİYORUM, BEN ŞEYTANIN SAHİPLENDİKLERİNDEN BİRİSİYİM, SELAM ŞEYTAN" deyin.

Optimizasyon;
satanist, satanist ayinleri, mezarlıktaki, karateke,cubbe, pentagram,kan,kupa,kedi, kedi kanı, iyon, nankör,kara ip, sarap, zil, mum, kılıç, kilise, satanist resimleri, satanist grubları, satanist

Satanizmin yayılma stratejisi

SEMPATİZAN: Bu tür işlere ve eylemlere meraklı tipler zaten birer satanist adayıdır. Bunlar belirli bir şahısın etrafında toplanmaya başlarlar.Onun gibi giyinme, onun gibi konuşma, benzeri hareket ve tavırlar takınmaya başlarlar.

ADAYLIK: Satanist guruba takılan bir kişi onlarla birlikle hareket etmeye başladıktan sonra bu gurup içinde bulunan ve gurubu gözaltında bulunduran kişi, belirli kıvama gelen kişileri seçmeye ve onlarla ilgilenmeye başlar. hi5 Kendisi ile ilgilenildiğini anlayan kişi kendisini daha fazla önemsemeye başlar, eğitimci tabir edilen gurupla ilgilenen şahıs ilgilendiği kişilerin sosyal ve ekonomik durumları ile yapabileceği işlerin hangi derecede olduğunu anlamaya çalışır.yonjaYani gruplarına katılmaya çalışan şahısları kendilerine bir kötülük amacıylamı yoksa bilerek ve isteyerek mi girdiğini sınamaya başlar.

KÖLELİK: Grup içerisindeki lider konumunda bulunan şahıs artık kurbanı etkisi altına almaya başlamıştır. Bu kişinin her dediği yapılır ve o örnek alınır,sözünden dışarı çıkılmaz, maddi ve manevi yönden gurup lideri beslenmeye başlanır.netlogÖrnek olarak bu şahıs sizi birisinin kötülüğünden koruyorsa sizde ona yemek söylersiniz veya hediye vermeye başlarsınız.

EĞİTİM: Şahıs yavaş yavaş Satanist olmaya başlamıştır, fakat bu hiçbir zaman karşı tarafa söylenmez, ilgilenen kişi kurbanın fiziki yapısına göre savaşçı, düşünce yapısına göre filozof, her iki özellik bir arada varsa yaylımcı kadroya dahil eder veya büyü ve ayin işlerine meraklı bir kişiliğe sahipse büyücü veya ayinci olarak yetiştirirler. Zeka ve kabiliyetlere göre tüm faaliyetlere katılıp eğitimci olunur.

EĞİTİM SÜRECİNİN TAMAMLANMASI: Vampirlikte denilebilir. Artık şahıslar güneş ışığından sıkılmaya, güneşe çıktığında vücudunun yandığını hissetmeye başlamıştır. Bundan böyle şahıslar kötülük yapma derecesini yükseltmeye başlarlar.FacebookHoşlanmadığı veya kendisine zarar verebileceğini düşündüğü kişilerin enerjisini çekmeye çalışır. Kendisine gönderilen kötü enerjileri geri göndermeye ve karşı tarafa savaş açmaya başlanır. 16 ve 17. kademeye kadar bu eğitim ve kendini geliştirme çabaları bu şekilde devam eder.perfspot32. derecede artık bir Cadı veya bir Vampir derecesine gelmiş şahıs gelebileceği en üst makamda bulunmaktadır. 33 ve en son derece olan Şeytanın Oğlu olabilme en nihai derecedir.

Optimizasyon;
satanist, kurban, filozof, büyü, ayin, büyücü, ayinci,vampir, cadı, şeytan, satanizm, satanizm resimleri, satanisler, satanizmler, satanizim nedir

26 Mayıs 2008 Pazartesi

Giyotin ile kafa kesme

Giyotin ile kafa kesme!Optimizasyon;
giyotin, giyotin ile kafa kesme, giyotin izle, giyotinle kafa kesme, giyotin ile kafa kesme görüntüleri, giyotin ile kafa kesme videoları izle, korku seyret, giyotin seyret

Kılıçla kafa kesme

Kılıçla kafa kesme!Optimizasyon;
kılıçla kafa kesme, kılıçla kafa kesme görüntüleri izle, seyret, korkunç videolar, kılıçla canlı kafa kesme, kılıçla kafa koparma izle, ogrish, kafa kesme izle, kafa kesme vidyoları, giyotin, kafa koparma vidyoları, ogrish türkiye, kılıçla kafa kesme videoları izle seyret, korku, korkunç görüntüler, korkunç videolar, kılıçla infaz, kılıçla idam, kılıçla infaz etme

Yakın çekim kafa kesme

Yakın çekim kafa kesme!Optimizasyon;
canlı canlı kafa kesme, ırak, yakın çekim kafa kesme, canlı kafa koparma, yakın çekim kafa kesme izle, yakın çekim kelle uçurma, kelle kesme, insan kafası kesme, yakın çekim kafa kesme videolarıırak canlı kafa kesme görüntüleri videoları, ogrish türkiye,
liveleak, liveleak izle, korku siteleri, shownomercy, korkunç, flurl, otopsi, kafa kesme sitesi,kafakesme
izle,

Kafa kesme infaz

Kafa kesme infaz!Optimizasyon;
infaz, kafa kesme, kafa kesme videoları, kafa kesme izle, infaz videoları, giyotin, korku, ogrish, ogrish türkiye, korkunç kafa kesme videoları, korkunç infaz videoları, ogrish türkçe, infaz edilen insanların korkunç videolarını izle, korkunç idam ve infazlar, ırak, ırak infaz, ırak infazları, ırak idam, ırak idamları

22 Mayıs 2008 Perşembe

Yine bir infaz!

Yine bir infaz!

Optimizasyon;
infaz,infaz izle, ilginç infazlar, korkunç infazlar, ürkütücü infazlar, korkulu infazlar, giyotin, ogrish, idam, infaz videoları

Meksika da işkence' yle idam

Meksikada işkenceyle idam! ..

Optimizasyon;
işkence, idam, infaz, işkence izle, idam izle, işkence görüntüleri, idam görüntüleri, işkence videoları, idam videoları, eziyet, eziyet izle, eziyet videoları, idam vidyoları,giyotin, kafa kesme, ogrish, işkence ve idam izle

Kamyon sürücülerinin infazı

Kamyon sürücülerinin infazı ....!Optimizasyon;
kamyon sürücülerinin infazı, infaz, infaz sitesi, infaz video, infaz izle, youtube infaz videoları, infaz edilen insanlar

İnfaz edilen uyuşturucu satıcısı

Ansar Al Sunnah tarafınfan infaz edilen uyuşturucu satıcısı . .

Optimizasyon;
infaz edilenler, infaz edilen uyuşturucu satıcısı, canlı infaz, canlı infaz izle, ogrish, giyotin, kafa kesme, kafaya sıkma, canlı infaz görüntüleri, canlı canlı infaz, canlı infaz videoları, canlı infaz vidyoları

Bitmek bilmeyen infazlar

Bitmek bilmeyen bir başka infazlar ....Optimizasyon;
korku, infaz, infaz edilen insanlar, korkutucu ve ürkütücü idam ve infazlar, infaz izle, kafa kesme, giyotin, korku sitesi, ogrish, korku videoları, korkunç videolar

Korku ve dehşet verici infazlar

17 Kişinin dehşet ve korku verici bir şekilde infaz edilmesi.

Optimizasyon;
indaz edilen insanlar, korku videoları, korkunç, gerilim videoları, korkunç site, korku sitesi, korku siteleri, infaz videoları izle, youtube videoları, korkulu videoları, video izle ve seyret, giyotin, kafa kesme, ogrish, ogrısh, giyotin izle, idam videosu izle

İranda idam görüntüleri

İran'da kocasıyla yaşadığı aile içi sorunlar nedeniyle iki kiralik katil ile anlaşıp iki kişiye öldürten kadın kiralık katillerle birlikte binlerce kişinin önünde idam edildi.
Optimizasyon;
idam, kadının idamı, idam izle, idam görüntüleri, kiralık katil, kiralık katiller, idam edilen kiralık katil, idam videosu, idam videoları, idam vidyoları, youtube idam izle, idam resimleri,iranda idam, idam video izle, idam seyret, idam videosu seyret,asılma, insan asma, asılma izle, asılma videoları, asılma video izle

21 Mayıs 2008 Çarşamba

Rus askerlerinin infazı

Rus askerlerinin infazı!Optimizasyon;
infaz, kafa kesme, giyotin, ogrish, kafa kesme izle, iran hanging woman, kafa kesme görüntüleri, infaz izle, infaz görüntüleri, kafa koparma, video izle, korku videoları izle, korkunç infazlar, korkunç infaz görüntüleri izle, infaz vidyo izle, infaz edilen askerler

Giant centipede vs tarantula

Giant centipede vs Tarantula

Optimizasyon;
tarantula izle, örümcek izle, tarantula görüntüleri, tarantula videoları, örümcek videoları, böcek videoları, böcek izle,tarantula resimleri

Akrep ve örümcek dövüşü!

Akrep v.s. örümcek
(Scorpion vs. Black widow)Optimizasyon;
akrep ve örüncek dövüşleri izle, akrep videoları, örümcek videoları, akrep izle, örümcek izle, akrep ve örümcek dövüşü görüntüleri izle, akrep vs örümcek, akrep savaşı izle,zehirli akrep izle

İğrenç kabız!

Kabız hastası ve doktor (:Optimizasyon;
Kabız hastası, kabız hastası videoları, kabız hastası vidyosu, kabız insan videoları izle, kabız olmuş insan, iğrenç videolar, iğrenç video izle, iğrenç görüntüler, pis videolar, pis vidyo izle

13 Mayıs 2008 Salı

Eski insan Fosilleri!

Dünya üzerinde halen varlığını sürdüren ve korkutucu gelen yüz yıllar önceki insanlara ait iskelet ve o an öldükleri şekilde bozulmadan kalmış fosilleri!
fosil, insan fosilleri, eski insan fosilleri, dev insan fosilleri, iskelet, iskeletler, insan iskeletleri, eski insan iskeletleri, dev insan iskeletleri, insan fosil resimleri, insan iskelet resimleri

Kanguru yutan yılan!

Yılan tarafından yutulan kanguru!

kanguru yutan yılan görüntüleri, korkunç görüntüler, korkunç resimler, vahşet görüntüler, korkutucu resimler, ürkütücü resimler, korku izle, yılan resimleri

Kopan elin dikimi

Kopan eli dikme!kopmuş el, kopan eli dikme, el dikme, el dikme izle, kopmuş el dikme görüntüleri, kopmuş eli dikme resimleri, kopmuş eli dikme seyret, kopan el, kopan el resimleri,korku,korku resimleri

10 Mayıs 2008 Cumartesi

Neden ona inanmadınız?

Neden ona inanmadınız ?
Yayınlama tarihi: 10.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.com


2000 yılında, Kimberly Rivers adında genç bir kadın,gördüğü bir rüya yüzünden psikolojik tedavi gördü.Söylediğine göre; rüyasında, sisli bir tapınaktan, suratında sinsi ve korkutucu bir gülümseme olan insansı bir yaratık, ağzından kan damlaya damlaya, bastığı yerleri kanla lekeleyerek ona doğru yaklaşıyor ve "Geliyorum." diyordu. Bu rüyayı her uykuya dalışında gördüğünü söylüyordu ve her gün yaratık biraz daha yaklaşıyor diyordu.

Bu durumdan kurtulması için yaklaşık 10 ay tedavi gördü.En sonunda iyileşti, artık öyle bir rüyadan bahsetmiyordu ama doktorlar Kimberly'de gözle görülür bir zayıflama ve solgunluk sezdiler.Kendisini toparladığına kanaat getirilen Kimberly, 16 Kasım sabahı taburcu edildi.

Taburcu olduktan 1 hafta sonra, 23 Kasım sabahı komşularının ihbarı üzerine evinde yapılan aramada ölü bulundu. eve, yatak odasının kapısının karşısındaki pencereden girilmişti. Yerde kanlı ayak izleri bulan polisler, kızın kafasının, kesici bir alet olmaksızın kopartılmış olduğunu ve yatağının yanındaki duvarda kanla yazılmış olan şu sözlerin olduğunu belirttiler:

"Neden ona inanmadınız?"


Optimizasyon;
kesici, ölü, ölüler, korkutucu, sisli, yaratık, yaratıklar, sisli tapınak, giyotin, korku, lanetli köşk, korkutucu hikayeler, korkutucu videolar, korkutucu vidyolar, korkutucu resimler

Şeytan' ın ayakları

Şeytan' ın ayakları
Yayınlama tarihi: 10.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.com


Balıkesir'deki bir kız lisesinde yatakhanenin birinde, kızları gece uyku tutmayınca birbirlerine hikayeler anlatmaya başlamışlar. Bunların çoğu da okullarına ait korkunç olaylarmış. Güya şeytan çok eski zamanlarda burada yaşayan bir ailenin fertlerine dadanmış ve onların ruhlarına giriyomuş. İnanışa göre şeytanın ayakları terstir ya, o insana da şeytan girince doğal olarak ayakları ters dönüyormuş.

Aradan bir kaç saat geçmiş. Gruptakilerin uykusu gelince herkes yatağına gitmiş. Kızlardan biri acayip sıkışmış. Tuvalete gidecek ama anlatılanlardan epey bi korktuğu için gidemiyormuş. Alt ranzada yatan arkadaşını dürtüp uyandırmış. Diğer kız da bu hikayelerden en çok etkilenenlerdenmiş. Zaten zar zor uyuduğundan hiç kalkmak istememiş. Ancak arkadaşı ısrar edince onunla tuvalete gitmek zorunda kalmış. Arkadaşı tuvalete girince o da kapının önünde beklemeye başlamış.

Diğer kız tuvaletten çıktığında bir tuhaf bakıyomuş. Bizimki anlatılanların etkisiyle de olsa gerek direkt kızın ayaklarına bakmış. Bir de ne görsün! Arkadaşının ayakları ters dönmüş. Parmakları arka tarafa bakıyomuş. Kızcağız çığlık çığlık kaçmaya başlamış. Koşarken de ara sıra arkasına bakıyomuş. Tam bu sırada koridorda öğretmenle çarpışmış. Kız nefes nefese başına gelenleri anlatmış. Sonunda, "Hocam inanamıyorum, ayakları resmen ters dönmüştü" demiş. Öğretmen, "Benimkiler gibi mi yani?" diyerek ayaklarını göstermiş. Kız kafasını aşağı indirince öğretmenin ayaklarının da 180 derece arkaya baktığını görmüş. Kızcağız, bu manzarayla beraber oracıkta aklını yitirmiş.

Optimizasyon;
gece uyku tutmayınca, çığlık, ayakları ters dönmüş, tuhaf, ruh, tohaf, ruhlar, korku, korkunç, kork,şeytanın ayakları, şeytan, şeytanlar, şeytanın ayakları, şeytan korku hikayeleri, korkunç hikayeler

9 Mayıs 2008 Cuma

Üst kattaki katil

Üst kattaki katil
Yayınlama tarihi: 09.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.com


Büyük bahçeli bir villada yaşayan genç bir çift, çocuklarını bakıcıya bırakıp dostlarının verdiği bir partiye gitmiş. Bakıcı kız çocukları yatırdıktan sonra televizyon seyretmeye başlamış.

Bir ara telefon çalmış. Kızcağız telefonu açtığında karşısında hırıltılı bir sesle konuşan biri varmış: Şu an üst katta çocukların başucundayım. Sen de gelsene buraya demiş ve korkunç bir kahkaha atmış. Kız feci korkmuş haliyle. Ama kendini "Kesin salak bi telefon şakası bu" diye düşünüp sakinleştirmeye çalışmış ve televizyonun sesini sonuna kadar açmış. Telefon tekrar çalmış. Aynı hırıltılı ses yine o histerik kahkahasını attıktan sonra, "Çocukların yanındayım. Hadi sen de gel yukarı." demiş. Kız daha da korkmuş ve santrali arayarak durumu anlatmış. Santralde iyi bir kadın varmış, "Adam sizi aradığında birkaç dakika konuşturun. Numarayı tespit eder, sonra da polise bildiririz." diyerek kıza yardımcı olmuş. Bakıcı kız telefonu kapatır kapatmaz hemen çalmış telefon. Aynı ses yine aynı sözleri tekrar etmiş. Kız konuşmayı uzatmaya çalışmış ama sapık anlamış bunu ve hemen telefonu kapatmış.

Birkaç dakika sonra tekrar çalmış telefon, arayan santral memuresiymiş ve panik durumdaymış: "Hemmen kaç oradan! Arayan numaranın da adresi aynı. Yukarıda bir telefon hattı daha var demek ki!" Kız koşa koşa kaçmış evden. Bu arada santraldeki kadın, polisi olaydan haberdar etmiş. Polisler birkaç dakikada adrese gelip eve girmiş. Gerçekten de üst katta elinde kocaman bir kasap satırı olan bir katil yakalamışlar.

Sonradan anlaşıldığına göre üst kat pencerelerinin birinden eve giren sapık katil iki çocuğu öldürdükten sonra o telefonları etmeye başlamış.


Optimizasyon;
katil, sapık katil, korkunç katil, hırıltılı ses, satırlı katil, korku efsaneleri, korkunç efsaneler

Otostop

Otostop
Yayınlama tarihi: 09.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.com


Orta yaşlı bir adam, bir cumartesi gecesi işinden evine dönüyomuş. Yetişmesi gereken çok iş olduğu için haftalardır fazla mesai yapıyor ve geç saatlere kadar çalışıyormuş. Yine o cumartesi de işinden geç çıkmak zorunda kalmış.

Bu sırada yol kenarında 15-16 yaşlarında sevimli bir kızın otostop yaptığını görmüş. Adamın da aynı yaşlarda iki kızı varmış. Hemen arabayı kızın yanına yanaştırmış ve "Gece yarısı böyle ıssız bir yerde ne yapıyorsunuz ? Bu saatte otostop mu yapılır?" demiş. Kız, "Uzun hikaye. Rica etsem beni evime götürür müsünüz? Buraya çok yakın. Bu iyiliğinizi ömür boyu unutmam." diyerek arka koltuğa oturmuş.

Kızın üzerinde cicili bicili, hoş bir elbise varmış. Evinin adresini vermiş. Gerçekten de yakınmış ev. Adam eve vardığında önünde durmuş, "İşte geldik küçük hanım." diyerek arka koltuğa dönmüş ama arkada hiç kimse yokmuş. Gözlerine inanamamış tabii. Hemen arabasından inip evin kapısını çalmış. Beyaz saçlı, çok yorgun görünen yaşlı bi kadın açmış kapıyı. Adam heyecanla, "Bana inanmayacaksınız ama yoldan küçük bi kız aldım. Bana buranın adresini verdi ama tam geldiğimizde..." Yaşlı kadın adamı susturmuş, "Biliyorum, biliyorum..." demiş, "...Sonra da ortadan kayboldu değil mi? Bu başıma ilk defa gelmiyor. Her cumartesi akşamı aynı şey olur."

Meğer kız bir cumartesi gecesi arkadaşından dönerken trafik kazası geçirmiş ve oracıkta ölmüş. Şimdi her cumartesi gecesi kazada öldüğü yerden otostop yapıp evine gelmek istiyomuş ama bunu bugüne kadar başaramamış. Kadın bunları anlatırken adamın gözü piyanonun üzerindeki kızın fotoğrafına ilişmiş. Evet, kız aynı kızmış ve üzerinde de aynı elbise varmış.


Optimizasyon;
otostop, gece yarısı, gözlerine inanamamış, trafik kazası, ölmüş, ortadan kaybolmuş, korku18, korkusitesi, korku siteleri,korku hikayeleri, korku efsaneleri

Mezarlıktaki gelin

Mezarlıktaki gelin
Yayınlama tarihi: 09.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.com

Bir akraba düğününden dönen Kemal ve arkadaşı Recep, 20 Kasım akşamı, yaklaşık 00.30 sularında şehir mezarlığından otomobille geçiyorlardı.

Yolun her iki tarafında da mezarlık vardı. Aniden soldaki duvarın üstünden, arabanın önüne beyaz bir şey atladı. Iki arkadaş bunun beyaz bir köpek olabileceğini düşündü. Ancak normal şartlarda ona çarpmaları gerektiği halde her ikisi de çarpma sesi duymamış ve çok şaşırmışlardı.

Arabayı durdurup arkalarına baktılar ama hiçbir şey görmediler. Her ikisi de garip bir şeyler olduğunu fark etmişlerdi. Mezarlıktan çıkmalarına çok az kalmıştı ki, aracı kullanan Recep bir çığlık attı. Dikiz aynasından bakıyordu.

Bunun üzerine arkaya dönüp bakan Kemal arka koltukta oturan gelinlik giymiş bir kadın gördü. Kadın sessizce iki arkadaşı izlemekteydi. Büyük bir korkuya ve telaşa kapılan arkadaşlar, mezarlıktan nasıl çıktıklarını ve arabadan nasıl indiklerini hala hatırlamıyorlar. Ön cama yapışmış bir şekilde arabayı durdurdular fakat kadın artık orada değildi.

Bunun üzerine olayı araştırmaya başlayan Kemal, aynı gün ölen bir kadın oldugunu öğrendi. Kadın yakın bir köyde yapılan düğününden dönerken trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Ve öldüğünde üzerinde gelinliği vardı.

Ölen kadının yakınlarını ziyaret eden Kemal , kadının aynı kadın olup olmadığını öğrenmek istedi. Gittiği evde kendisine bir fotoğrafı gösterildi. Fotoğraftaki kadın o gece otomobilin arka koltuğunda gördüğü kadındı. Ölen kadının yakınları da olaya şaşırdılar. Bir daha o mezarlıktan geçemeyen Kemal ve arkadaşı, olayı bir süre daha irdelemelerine rağmen, o gün ölen kadının neden onlara gözüktüğünü öğrenemediler.


Optimizasyon;
Mezarlıktaki gelin, mezarlık, garip olaylar, trafik kazası, çığlık, ölen kadın, cin çarpması, hayalet çarpması, şeytan çarpması, korkunç hikayeler, korku18

Cinle tavla

Cinle tavla
Yayınlama tarihi: 09.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.comGenç bir kız ailesinin evde olmadığı bir akşam arkadaşlarını davet etmiş. Kız kıza yemişler, içmişler, derken içlerinden biri "cin çağıralım” demiş. Ev sahibi kız da hiç inanmazmış böyle şeylere ama arkadaşlarına ayıp olmasın diye kabul etmiş. Harfler kesilmiş, fincan ortaya konmuş ve elele bir masanın etrafında daire olunup cin çağırma olayına girilmiş. Cin gelmiş gelmesine ama bizim kız hala fincanı arkadaşlarının ittiğini düşünüyomuş. Bi ara fincan hızlı hızlı harflere giderek şöyle demiş: "İçinizde bana inanmayan biri var. Yarın saat 4’te o kişiyle tavla oynamaya geleceğim!” Kızlar feci tırsmışlar ama ev sahibi kız hala dalgasındaymış işin. Saat çok geç olmadığı halde seans hemen bitirilmiş ve kızlar evlerine dağılmış.

Bizimki zaten o tür şeylere hiç inanmadığından cin olayını ertesi sabaha unutmuş bile. Öğlene doğru telefon çalmış. Arayan, kızın çok sevdiği, çok iyi anlaştığı teyzesiymiş, "Bugün içimde bi sıkıntı var, evdeysen bi ara sana uğrayacağım. Dertleşelim biraz.” demiş. Kız da sevinmiş teyzesini görecek diye, "Hemen gel, ben de seni çok özledim” demiş.

Kız, teyzesini hakikaten dertli ve solgun görmüş. Hoşbeş etmişler ama teyze hala dalgınmış. Kız, teyzecim sen konuştukça daha kötü oldun, istersen başka bişey yapalım” demiş. Teyzesi de "O zaman tavla oynayalım. Ne zamandır seninle oynamadık. Kafam dağılır biraz.” demiş. Kız tavlayı almaya giderken bir gece önceki olay aklına gelmiş, “Meğer benim teyzem cinmiş” deyip gülümsemiş.

Kızla teyzesi güle oynaya tavla oynarken bi ara teyze tuvalete gitmek için kalkmış. O içerideyken telefon çalmış. Arayan kızın babasıymış. Adamcağız çok üzgün bi sesle konuşuyormuş: "Kızım teyzen öğlen bi trafik kazası geçirdi. Durumu çok iyi değildi ama düzelir deyip sana haber vermedik. Fakat az önce teyzeni kaybettik, başımız sağolsun.."

Optimizasyon;
cin, cin çağırma, hayalet
çağırma, iblis, iblis çağırma, iblis-izle, cinizle, cin teyze

Amen-Ra'nın Laneti

Amen-Ra'nın Laneti
Yayınlama tarihi: 09.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.com
İsa’dan 1500 yıl önce yaşayan Mısırlı Prenses Amen-Ra öldükten sonra dönemin geleneklerine uygun olarak mumyalanmış ve tahta bi tabuta konmuş. 1890 yılında 4 zengin İngiliz genci, prensesin mumyasını bi "tarihi eser" kaçakçısından satın almış ve felaketler zinciri de böylelikle başlamış.

Mumyayı alan gençlerden birini en son alış-verişten birkaç saat sonra çöle doğru yürürken görmüşler. Bir daha da İngiliz'i gören olmamış. Dörtlü grubun bir başka üyesi ertesi gün Mısır'lı hizmetkarlarından biri tarafından kazayla vurulmuş. Hizmetkar, elini o an kontrol edemediğini ve hiç istemediği halde silahı alıp "sahibi" vurduğunu iddia etmiş. Kalan iki genç mumyayı alıp ülkelerine dönmüşler. Üçüncü adam İngiltere’ye döndükten sonra bütün parasını yatırdığı bankanın battığını öğrenmiş. Son adam da iflah olmaz bir hastalığa yakalanmış, servetini hastanelerde harcayıp sokaklarda kibrit satmaya başlamış.

Bu arada mumya bi işadamının eline geçmiş bu felaketler sırasında. O da British Museum’a hediye etmiş lanetli prensesi. Müze mumyayı Mısır bölümüne koymuş. Gece bekçileri, tabuttan hıçkırığa benzer sesler duyduklarını iddia ediyolarmış. Bekçilerden biri, bir sabah ölü bulunmuş. Lanete inanan temizlikçiler mumyanın etrafını temizlemeyi reddediyolarmış. Bir gazeteci tabutun dıştan fotoğrafını çekmiş. Fotoğrafı tab ettiğinde kartta sadece korkunç bi suratın olduğunu görmüş. Gazeteci koşa koşa evine gitmiş, yatak odasına girip kapıyı kilitlemiş ve kendini vurmuş...

Bu tür sayısız olay olması üzerine müze sonunda mumyayı özel bi koleksiyoncuya satmış. Ondan sonra da bir sürü felaket olmuş ve en sonunda prensesi Amerikalı bir arkeolog satın almış. 1912 Nisan’ında da mumya Amerika’ya götürülmek üzere Titanik adlı gemiye yüklenmiş ve asıl olan da böylelikle olmuş zaten. Amen-Ra son volesinde 1500 yolcunun yanına gelmelerini sağlamış.

Optimizasyon;
mumya, mumyalar, korkunç lanet, lanetler, felaket, felaketler, sesler, korkutucu-sesler, dabbe

Ahşap evdeki hayalet

Ahşap Evdeki Hayalet
Yayınlama tarihi: 09.05.2008
Yayınlama adresi: korku18.blogspot.comHer sey 1994 yılında başladı. Olayların yaşandığı yer ise, tarihi ahşap bir evdi. ALAN ailesi yakında içinden çıkılmaz bir hal alacak alan olayları başlarda önemsemedi.

Beyoğlu semtinde oturdukları ahşap binada meydana gelen ilk gariplik evdeki ışıkların kendi kendine yanıp sönmesiydi. Elektrikçiler ve tamirciler çağrıldı ve binanın elektrik sistemi kontrol edildi. Ancak probleme rastlanmadı.

Bir süre sonra, Mert ALAN uykusunda rahatsız edilmeye başladı. Gece yattıktan sonra üzerine bir ağırlık çöküyor; bazı geceler güçlükle ağırlıktan kurtuluyor ve çığlıklarla uyanıyordu. Genelde evde bulunduğu zamanlarda da bu gerilimi hissediyor, evden çıkınca rahatlıyor, ancak tüm bunlara anlam veremiyordu.

Son çare olarak, eşini ve çocuğunu alarak evden taşınan Mert ALAN, bir süre için yaşanan tüm garip olayları o eski ahşap evde bıraktıklarını düşündü. Ancak, bir gece yatmak için odasına giderken karşısında bir siluet belirdi ve kayboldu. Bu siluetin ortaya çıkış sıklığı artınca, Mert ALAN' ın eşi ve kızı da aynı görüntüyle karşılaşınca, ailenin geceleri kabusa dönüştü. Olayın bir diğer ilginç şahidi de ailenin köpeğiydi. Evde tanımlanamaz varlık dolaştığında köpek hemen uzun uzun ulumaya başlıyordu.

Bir gece, yine ışıklar yanıp sönmeye başladı. Köpek yine huzursuz hareketler yapıyor ve uluyordu. Çileden çıkan Mert ALAN çığlık çığlığa bağırıp çağırmaya başladı ve varlığa onlardan ne istediklerini sordu. O gece bu soruya yanıt alamadılar; ancak tüm aile ilk defa silueti hep birlikte gördü.

Çaresizlik içinde, belki de bu varlığın onlara anlatmak istediği bir şey var düşüncesiyle evlerinde bir seans düzenlediler; ancak bundan sonuç elde edemediler.

Optimizasyon;
siluet, gerilim, korkusitesi, korkusiteleri, korkulu hikayeler, şehir efsaneleri,korkulu olaylar,korkunç hikayeler, çığlık, çığlıklar, hayalet, hayaletler, hayaletli ev, cinli ev, cinler, iblis, iblisler

8 Mayıs 2008 Perşembe

Çuvaldan çıkan CESET!

Ufak ufak kesilip çuvala konularak yok edilmeye çalışılan ceset bulundu!


Optimizasyon;
ceset, cesetler, ceset izle, ceset görüntüleri, ceset resimleri, kadın ceseti, ceset videoları, ceset vidyoları, cuvaldaki ceset

Yanmış insan!

Her tarafı yanmış insan görüntüsü!
Optimizasyon;
her tarafı yanmış adam,yanık adam,yanmış insan,her tarafı yanmış insan görüntüleri,giyotinseyret,ogrishizle,dabbe izle, yanmış insan resimleri, yanık insan resimleri, yanmış insanlar, yanık insanlar

Kolu kopmuş adam!

Kaza sonrası kolu kopan adam!


Optimizasyon;
kolu kopmuş, kolu kopan adam, kol koparma, vahşet görüntüler, vahşet izle, dehşet görüntüler, korkutucu resimler, inanılmaz olaylar, kolu kesilen adam, kaza sonrası kolu kopan adam

Otopside beynini çıkarmışlar

Otopsi' de adamın beynini çıkarmışlar!Optimizasyon;
otopsi, otopsi izle, otopsi görüntüleri, otopsi resimleri, otopsi seyret, otopsi videoları, otopsi vidyoları, otopsi video izle, korku18, giyotin, korkunç görüntüler, korkunç cinayetler, cinayet, cinayet izle, cinayet seyret, cinayet görüntüleri, cinayet videoları, cinayet vidyoları

7 Mayıs 2008 Çarşamba

Groomsaw virüsü

Groomsaw virüsüne yakalanmış çocuk!
Groomsaw virüsü,virüs,virüsler,virüs bulaşması,virüs bulaşmış çocuk,virüs kapma,korkunç görüntü

Sislerin ardında

Dr.Bruce: Boyne Nehri'nin kuzey kıyısında, Dublin'e kırk sekiz km.uzaklıkta, şirin ve naif arnavut kaldırımıyla bezenmiş sokakları olan Meath kasabasında yaşamaktaydı. Genellikle yoğun yağış altında olan bu bölge, topraklarınında tarıma elverişli olmasıyla tarım ve hayvancılık yapan çiftçilerin geçim kaynaklarından biridir. Henüz iki yıllık evli olan Dr. Bruce, Isabel'ın intiharından sonra kendi kontrolünü kaybetmiş; Dublin Üniversitesi Psikiyatri kliniğinde dokuz ay boyunca müşayede altında tutulmuştur. Tedavisi başarıyla sonuçlanmış ve taburcu olup tekrardan mesleği olan doktorluk görevine geri dönmüştür. Aradan geçen altı yılın ardından meslektaşı olan Meg'le hayatını birleştirmiş, eski günleri çoktan unutmuştu bile.

Meg: “Hayatım telefon sana.”

Bruce: “Evet benim, siz nasılsınız? Her şey önceden konuştuğumuz gibi ben sizi ve eşinizi sabah havaalanında karşılayacağım. Size de...”

Bruce telefonu kapattıktan sonra bir süre geçmişi anımsar, dalmak üzereyken çağrı cihazının çalması üzerine kendine gelir. Ertesi sabah... Dublin Havaalanı... Bay (Richard) ve Bayan (Nebreska) Carter uzun geçen yolculuklarından sonra beklemeye koyulurlar. Dr Bruce gülümseyerek yanlarına gelir.

“İrlanda'ya hoş geldiniz.”

Bruce'in evini balayı için kiralayan bu yeni evli çiftin Seatle'den ayrılırken başlarına geleceklerinden habersizdirler. Bruce, Nebreska'yı gördüğünde kısa süreli bir şok geçirmişti. Yüzü sapsarı kesilmiş, alnı terlemiş, hafif bir titreme baş göstermişti.

Richard: “İyi misiniz ? şöyle geçelim.”

Dr. güçlükle: “Merak edilecek bir şey yok zaman zaman atak şeklinde gelişiyor ben iyiyim. Yediklerim dokunmuş olmalı.”

Haklıydı da aslında İsabel'e o kadar çok benziyordu ki bakışlarındaki sıcaklık, gülümseyişi, sadece saçları farklıydı. Hemen yola koyulmuşlardı. O'Connel caddesini geçtikten sonra Graftan'a gelmişlerdi.

Nebreska: “Dikkatimi çeken bir şey var. Kapıların rengi neden farklı? ”

Ufak bir gülümsemeyle Bruce: “Biz İrlandalılar gece hayatına oldukça düşkünüzdür burada yirmi dört saat pub'larda bira içenler evlerinin yolunu bulurlar ama hepsi birbirine benzediğinden kapıları karıştırırlar.”

Liffey Nehri'ni geçtikten sonra yeşilin her tonunun hakim olduğu Wicklow Dağı, hemen ardından dünyaca ünlü olan New Grange Kümülüslerini görünce Nebreska: “ Burası gerçekten hayal ettiğimden bile daha güzel.”

Birbirlerine sarılırlar.

“Yolumuz bitti sayılır.”

On beş dk. sonra...

İşte geldik. Yoğun sis yumağının altında kaybolmamak için yakın yürüyorlardı. Kasabadan(Meath) beş km. daha uzaklıkta, biraz daha yukarıdaydı. İrlanda Denizi'nin eşsiz güzelliği kimseye aldırış etmeden kendisini sunuyordu. Richard: “Aman Tanrım!... burası muhteşem.”

Carter çifti evi dolaşırken Dr.Bruce dışarıda Meg'le konuşuyor bir yandan her gün bırakmak istediği sigarasından bir tane daha içiyordu. “ Nasıl beğendiniz mi? ”

Richard büyük bir keyifle: “beğenmek ne demek aşık olduk.”

“Buna sevindim, yalnız benim gitmem gerekiyor. Hastaların rutin kontrolünü... Görüşmek üzere! umarım iyi vakit geçirirsiniz. Her hangi bir şey gerekirse telefonum yirmi dört saat açık.”

“Teşekkürler ama sanmıyorum.”

Oturma odasının içerisinde Richard bir süre tuval üzerine yağlı boya ile yapılmış, ateşler içerisinde yarı çıplak , kucağında bebeği olan kadının resimine dikkatle bakıyordu. Nebreska Richard'a arkadan yaklaşarak kollarını göğsüne doladı ve dedi ki: “Çok ürkütücü... insanın kanını donduruyor.”

“Abartmadın mı hayatım biraz ? ”

“Buraya kötü enerji veriyor. Hemen kaldıralım.”

Richard: “Hayır!..bence çok estetik.”

Nebreska alaycı bir kahkahayla: “Ne zamandır sanat eserlerinden anlar oldun? ” dedi.

Bunu sezen Richard: “İyi o zaman şimdi bir özelliğimi daha öğrenmiş oldun.”

“Hıımm!... peki başka ne özelliklerin var? ”

“Akşama saklıyorum.”

Gülüşmeler... “ Ne dersin birer kahve içelim mi?”
“Pekala.”

Güzel geçen akşam yemeğinin ardından ikisi de oturdukları yerde uyuya kalmışlardı.

Dört gün sonra... Richard: “Benim kasabada biraz işim var. Bir saate kadar dönerim.”

“ Fazla geç kalma! ”

Koskoca evde yalnızca tablolardan başka hiçbir şey yoktu. Hele o kadının resminden nefret eder olmuştu. Richard o tabloyu görür görmez sevmişti. Nebreska, o bakışları çok iyi tanıyordu. Üzerine garip, kaygı verici bir ürperti düşmüştü. Esneyerek gittiği odasında hemen uykuya dalıvermişti. Rüyasında, o odada , "Margarita"(tablodaki kadın), yanına yaklaşmış, bütün çaresizliğiyle ona bakarak ağlamaya başlamıştı. Ardından yüksek bir sesle: " Yardım etmelisin, ruhumuzu kurtarabilirsin Nebreska bize yardım etmelisin!"

Boğazı düğümlenmiş, zorla yutkunup kısık bir sesle: "Nasıl ?"

Yüzünün yarısı çürümüş, uzun sarı saçları dökülmüştü, karnın da kocaman bir delik oluşmuştu. Adım attıkça... , vücudu kanlar içinde kalmıştı. Çığlık atmaya başlıyordu; bebeği ölüyordu. Bağırarak uyanan Bayan Nebreska, eline bıçağı kaptığı gibi soluğu tablonun yanında almıştı. Büyük bir öfkeyle resmi parçalıyordu. Bir süre sonra dizlerinin üstüne çöküp ağlamaya başlamıştı. Kapı çalıyordu. Yüzünü yıkayıp, kendini toparlamaya çalıştı. Richard'ın geldiğine o kadar çok sevinmişti ki; hemen boynuna sarılacakken, gelenin Dr. Bruce olduğunu görünce şaşırmıştı.

“Bu saatte burada ne işiniz var? ”

Bakışları ve soluğu çok derindi. Kapıyı yüzüne kapatacakken; eliyle kapıyı tuttu ve sertçe ittirdi. Kendisini bir anda yerde bulmuştu.
Dr: “İyi akşamlar İsabel, uzun zaman oldu öyle değil mi? ”

Nebreska duyduklarını anlamaya çalışıyordu.

“Neden bahsediyorsun, ne İsabel'i ? ”

“Şimdi anlarsın.”

Birden üzerine yaklaşıp onu boğmaya başlamıştı. Nebreska iyice nefessiz kalmıştı. Karşı koyamıyordu. Gözlerini kapatarak bir süre sonra nefes almamaya başladı. Dr.Bruce, daha sonra "Margarita" adlı tabloyu bulunduğu yerden çıkararak duvarı kırmaya başlamıştı. Oluşan bir oyuk vardı ve de içinde ise iki büyük çuval. Karısının ve yeni doğmuş olan çocuğunun cesetleri. Altı yıl önce onları çuvallara sokabilmek için vücutlarını baltayla parçalamış, büyük bir özenle duvarların ardına onları gömmüştü.

Dr.Bruce: "Seni iki kez öldüreceğim hiç aklıma gelmemişti ”

Ve aynı katliamı bir kez daha yapacakken, pat!... iki el daha ateş sesi, kanlar içinde yere yığılmıştı. Ateş eden Meg'di. Şüpheli davranışlarına anlam verememiş, onu takip etmişti. Richard geldiğinde ise...

Soğukkanlı olan Meg olanları Richard'a anlatıyordu. Geç kalınmış...


Margarita'nın ruhu ve bedeni artık serbestti. O masum bebeğinin de öyle... Nebreska da
gülümseyerek, yanlarına gitmiş ve oradan ayrılmışlardı.Not: Pascal Fean Dagnan-Bouveret / "Margerita" adlı eserinden esinlenilmiştir.

Optimizasyon;
ürkütücü görüntüler,ürkütücü resimler,ürkütücü videolar,ürkütücü olaylar,korku,ürkütücü vidyolar,ürkütücü hikayeler,garip olaylar,esrarengiz hikayeler,meçhul cinayetler

Karyolanın altındaki kız

Bir trafik kazası olur. Genç bir kadın diğer bir genç kadının ölümüne sebep olur. Ama olan olmuştur. Kazada yara da almıştır. Hastaneye kaldırılır. Gece boyunca erkek kardeşi yanında kalmıştır. Kız hiç uyanmadan baygın bir halde uyurken erkek kardeşi de uykuya dalmıştır. Ama bir an bir sesle uyanan erkek kardeş gözlerine inanamamıştır. Çünkü ablasının yatağının altında bir kadın korkunç gözlerle ona bakmaktadır. Hemen kamerasına sarılan erkek kardeş bu kareyi çekip hastane yetkililerini çağırmıştır. Ama yetkililer gelene kadar kız yok olmuştur

Resim incelendikten sonra bu resimdeki kızın kaza sırasında ölen kız olduğu anlaşılır.

korku hikayeleri ve olaylari, giyotinle kafa kesme giyotinle kelle kesme,cinler ve ruhlar,ruh cagirma nasil-olur, ruhsuz, korku18.blogspot.com, korkulu anlar

Göldeki adam!

Gölde tek başıma yüzerken suya daldığımda ilk defa orada gördüm onu. Islanmamış siyah bir takım elbise ve bembeyaz suratıyla beni ayaklarımdan kavrayıp gölün dibine doğru çekti…

Göz diyebileceğim yerlerde iki siyah ve derin boşluk, ağız diyebileceğim yerde ise sadece uzun ama çok uzun bir çizgi vardı.

O anda kalp krizi geçirebilirdim ve sudan nasıl çıktığımı hatırlamak bile istemiyorum. Ayaklarımdan beni dibe çekmek için çırpınıyor, kulaçlarım onun çekim kuvveti karşısında yetersiz kalıyordu.

Hemen hemen kimse inanmamıştı bana ama biliyordum ki gölün dibinde yaşayan korkunç bir adam vardı. Neden göle giren aşıkların başına böyle bir şey gelmemişti bilemedim ama cesaretimi toplayıp bir kez daha göle girip onunla yüzleşmem gerekiyordu.

Belki de bir tek ben vardım gölün o kadar dibine dalan… Diğerleri göle sadece sevişmek için girip, birkaç kuvvetli öpücükten sonra bir iki kulaç atıp gölden hemen çıkıyorlardı. Ben ise gerçekten yalnız yüzmeyi seviyordum.

Tüm kasabaya anlatmaya çalıştım gölde yaşayan bir adam olduğunu. Onun tipinden bahsettim onlara ama dinleyen olmadığı gibi beni azarlayan bir tayfa da çıktı karşıma. Ben de çok kuvvetli ve sınır tanımayan bir hayal gücü varmış ve bu hayal gücüm, nerede ne zaman ortaya çıkacağını bilmiyormuş. Onların vaktini böyle masallarla harcamamalıymışım…

Ama içlerinden birisi bana inandı elbette. Benimle göle geleceğinden ve göldeki o adamı arayacağından bahsetti. Halbuki tavırları daha çok bana yanıldığımı kanıtlamakmış. Eğer göldeki o adamı bulamazsak o zaman kasabalılardan ciddi anlamda bir özür dilemem, bir daha böyle hikayelerle onları işlerinden alıkoymamam gerekiyormuş.

Birlikte göle gittik. Öğlen saatleriydi. Suya daldık ve adamı aramaya başladık.

Kasabalının daha çok gölde keyif yapar gibi bir hali vardı. Sırt üstü kulaçlar atıyor, suya dalıp çıkıyor ve arada beni güldürmek için ağzından su püskürtüyordu. Benim yaşlarımda olan bir çocuğun buna gülmesini beklemesine rağmen benim çok daha ciddi bir takıntım vardı. Ona göldeki adamı göstermek ve göldeki adamın icabına bakılması gibi.

Göldeki adamı bulmak o kadar da zor olmadı benim için.

“Orda… Orda işte!” dercesine çırpındım suda. Suyun yüzüne çıktım ve kasabalıya bağırdım.

“Dikkatli ol… Orda işte göremiyor musun ?”

“Ben kimseyi göremiyorum oğlum…”

Adamı görebiliyordum. Anlattıklarımla birebir olarak ıslanmayan takım elbisesi, bembeyaz kemikli suratı, göz çukurlarındaki boşluk ve ağız yerine kocaman bir çizgi ile.

Adam o koskocaman çizgisiyle bana doğru yüzmeye başladı. İğrenç ağız çizgisi gülümsüyordu. Bembeyaz suratına eşlik eden üç beş tel uzun saç suyun içinde kıvrılıyordu. Benimle göle giren kasabalı ise onu halen göremiyordu. Adamı aramak için nafile suyun dibine dalıyordu.

Takım elbiseli adam bana doğru yüzerken ben de yanımdaki kasabalıya doğru yüzdüm. İkimiz de silahsızdık ama yanımda benden yaşça büyük birisinin varlığına sığınmıştım ve bunda bir sorun yoktu. Sanki kasabalı beni kurtarabilirmiş gibi gelmişti. Kasabalıya doğru yüzdüm.

“Geliyor, geliyor. Dikkatli olun lütfen… Yardım edin hadi…”

Halen göremiyordu adamı.

Adam ise beni çoktan ayaklarımdan yakalamış, dibe çekmeye başlamıştı. Suda çırpınıyordum. Kasabalı görüş açımdan çıktı. Benim gördüğümü nasıl göremedi, hiçbir fikrim yoktu ancak körlüğünün cezasını çekeceğini ne ben ne de o biliyordu.

İyicene dipteydim artık. Kasabalı beni kurtarmak için suyun dibine dalmamıştı. Onun suyun yüzeyinde ne yaptığını bilmiyordum. Benim kaybolduğumu görmek onu telaşlandırmalıydı halbuki.

Adam beni kendine doğru çevirdi. Ağzındaki o çizginin açıldığını gördüm. O açıklıktan rahatlıkla tüm vücudum geçebilirdi. Adam ağız çizgisiyle dudaklarıma dokundu. Suyun içinde nefes alamadığım için artık kendimi kaybetmek üzereydim. Adam uzun, ince, kemikli parmaklarını yanaklarımda gezdirdi. Pis ağzı artık dudaklarımdaydı. Dudaklarım acımaya başladı. Adamın ağzından çıkan sıcak nefesi ciğerlerimi doldurdu ve derin bir nefes alabilmemi sağladı. Evet, pis adamın hayat öpücüğü sayesinde nefes alıyordum ancak gözlerimi iyicene açtığımda bana bakan göz çukurlarını gördüğümde başım döndü.

Yeniden gözlerimi açtığımda beni kavramış herhangi bir varlık yoktu. Yüzeye çıkıp kasabalıyı aramalıydım… Ona bana neden yardım etmediğini, neden o adamı görmemiş gibi yaptığının hesabını sormalıydım. Belki de çoktan gölden çıkıp barın yolunu tutmuştu ve hatta belki de benim saçmalamanın doruk noktasında gezdiğimi gülerek ve abartarak anlatıyordu.

Tam suyun yüzündeydi kasabalı ancak sırtüstü yüzen ya da daha doğrusu süzülen hali bir tuhaftı. Ona yaklaştım ve dokundum. Kaskatı kesilmişti. Onu kendime doğru çevirdiğimde vücudunun göğüs kısmının tamamen yarıldığını, ayak bileklerinin kemirildiğini fark ettim. Hele suratı… Şu an bile tir tir titreyen ellerim kasabalının o korkunç suratını yazmaya cesaret edemiyorlar…

***

Bazıları kör oluyor… Hiçbir şey göremiyorlar. Kasabalı kördü ve görememişti. Göldeki adamı görebilmeliydi ve belki de onun hayat öpücüğünden faydalanmalıydı… Bazıları buna hayal gücü der, bazıları da bunu canlarıyla öder…

Benim hayal gücümde ise gölün derinliklerinde yaşayan bir adam vardı. Hatta sadece hayal gücümde var olmadığını, gerçeklikte de var olduğunu biliyordum. Benden sonra göle girecek olan aşıklar ve de kasabanın yaşlıları da göldeki adamdan paylarını alacaklar mıydı merak ediyorum… Aşıklar belki affedilebilirdi ama yaşlılar ve kendini yeterince olgun sananlar asla…

Ruh çağırma seansları

Ruh Çağırma Seansı;

PARANORMAL (normalüstü) ile ilgilenenlerin başlıca araştırma konularından biri de ölümden sonra bir biçimde yaşamaya devam edilip edilmediğidir. Ölümden sonra da bir yaşam var mıdır? Ruh nedir? Ruhlarla, eğer varsa, ilişki kurulabilir mi?
Yeryüzündeki dinlerin hepsi ölümden sonra bir yaşamdan söz etmektedir. Bu insanların içinde güçlü bir inanç oluşturmuştur. Ayrıca insan hayatının bir noktada kesin bir biçimde bitiyor olması ve sonrasının boşluk olarak algılanması birçok insan için kabul edilmesi çok güç bir olgudur. Bu nedenle günlük yaşantıları içinde üstünde çok fazla durmasalar bile, kafalarının bir yerinde ruhun ölümsüz olduğunu düşünmek insanlar için çok rahatlatıcıdır.

Ölen bir sevgilinin, bir yakınının yok olmadığını düşünmek ve onunla temas kurmaya çalışmak böylesi bir ihtiyaçtan doğar. Bu nedenle çok uzun zamanlardan beri dünyanın çeşitli ülkelerinde ruh çağırma seansları yapılmakta ve bu konuda çeşitli dernekler ve kuruluşlar kurulmaktadır. Bu konuda çok çeşitli hileler ve göz boyacılıkları saptanmıştır. Buna karşılık hiçbir açıklaması bulunamayan olaylar da, söz konusudur. Yapılan bütün çalışmalar bu konunun ne kadar gerçek olduğunu saptamaya ve eğer gerçekse nasıl oluştuğunu anlamaya yöneliktir.

Klasik bir ruh çağırma seansında ruhlara ya da gaipten gelen haberlere aracılık eden bir medyum vardır. Medyum konsantre olarak trans haline girer ve ruhlarla ilişkiye geçer. Ruhlar bazen onun ağzından konuşur, bazen de medyuma yazı yazdırırlar. Ancak her zaman medyum aracılığıyla konuşulmayabilir. Örneğin fincanla ruh çağırma halk arasında çok yaygın bir sistemdir. Masanın üstüne çevresi alfabenin tüm harflerinin yazılı olduğu, ortada da evet-hayır kelimelerinin yazılı bulunduğu bir karton konur. Kartonun üstünde bir fincan vardır ve seansa katılan herkes parmağını bu fincana değdirir. Ruh geldiğinde sanıların cevabını fincanı harfler arasında gezdirip kelimeler yazarak verir.

Seansa katılanların çağırdıkları ruhun “geldiğini” ifade eden bir başka yöntem de masanın yerden havalanması, ışıkların kendi kendine yanıp sönmesi, kapıların çarpması gibi birtakım fiziki belirtilerdir. Halk arasında “geldinse tahtaya üç kere vur” türünden şakalara yol açan bu durum aslında gözbağcılığına en açık konulardan biridir. Seansların genellikle karanlık ya da loş odalarda yapılmaları bu tür gözbağcılıkları oldukça kolaylaştırmaktadır.

Şimdi herkesin başarabileceği basit bir usulle ruh çağırma yapmayı öğretiyorum. Bu usuller en basitidir. Eğer uygulama esnasında yanlış yaparsanız beni sorumlu tutmayacağınızı peşinen kabul etmek durumundasınız. Ama sorununuz olursa bana yazabilirsiniz.

Yuvarlak masa île ruh çağırma;

Bir çivisiz yuvarlak üç ayaklı masa etrafına üç veya dört kişi oturur. Eller masanın üst kenarlarına parmaklar açık olmak üzere ve birbirlerine temas etmek şartıyla hafifçe konur. Bir müddet beklenir, oda sessiz ve ışıklar olacaktır.

İçinizden biri:

Ey etrafımızda dolaşan ruhlar lütfen içlerinizden birisi meclisimize iştirak etsin. Masaya davet ediyoruz, lütfen suallerimize cevap versin der. Bir müddet sonra masada bir çatırdı olur. O vakit seansı idare eden:

— Eğer geldi iseniz masanın ayağını üç kere vurun! Hakikaten biraz sonra masanın bir ayağı kalkar ve üç defa vurur, o vakit:

— Kimsiniz, isminiz nedir. Alfabe harfleri sırasına göre vurunuz! denir. (Yani: a-1, b-2, c-3, ç-4,d-5, e 6, f-7 ilah…) ve böylelikle muhabere yapılır seans bitince:

—Güle güle gidiniz… denir.

Fakat bu masa ile muhabere çok yorucudur. Bunun için daha kolay bir usul vardır.

FİNCAN USULÜ

Fincan ile ruh davetiyesi;

Bir büyük karton üzerîne aşağıda gösterildiği üzere büyük bir çember çizilir, çemberin iç kısımlarına ufak çemberler halinde A dan Z harfine kadar alfabe yazılır. Büyük çemberin merkezine bir fincanın konacağı kadar ufak bir çember çizilir. Buraya fincan konur. Konacak fincan biraz büyükçe olacaktır.

Fincanın sağ ilerisine bir dörtgen içinde «evet» sol taratma «Hayır» Üst tarafına «Olur» Alt tarafına «Olmaz» kelimeleri yazılır.

Sonra bu karton masaya yapıştırılır. Ortasına fincan konup ruh davetiyecileri etrafına toplanır. Şahadet parmağına kapanmış fincanın üst kenarına değdirirler. Beklerler. Seans operatörü sorar:

— Etrafımızdaki ulvi ruhları çağırıyoruz, içlerinden birisi lütfen icabet buyursun, gelsin! denir. Ruh geldiği zaman fincan oynamaya başlar. (Bu fincan davetiyesinde davetten evvel süre-i Kadir gibi bazı Ayetleri’nde okunması iyi bir tesir vücuda getirir. Yalnız dikkat edilecek husus seansta çok ciddi olmak ve laubali olmamak. iyi sualler sormaktır.)

— Lütfen isminiz! yazar mısınız?

(Fincan yerinden oynar ve parmaklarla birlikte harflere gider gelir.)

—Bana filan, ruhu çağırabilir misin?

— Evet.

— O halde size çok teşekkür ederim. Gidiniz gitmeden evvel bizce görülmesi mümkün bir arzunuz var mıdır? bildiriniz. (Arzusu yapılacağı söylenip) güle güle gidip o ruhu davet ediniz.

Böylece istenen ruh gelir, kim olduğu araştırıldıktan sonra, ona evvelce hazırlanan sualler sorulur. Yalnız ciddi şeyler sormak ve onları kızdıracak hareketlerden kaçınılmalıdır.

(Bir seansta birisi alay etmiş, fincan büyük bir gürültü ve hızla ellerinden fırlayıp pencereye çarpmış ve o alay eden şahsında koluna bir ağrı girmişti)

Optimizasyon;
korku hikayeleri, korkulu hikayeler, korku öyküleri, korkulu öyküler, korku yazıları, korkunç hikayeler, korkunç öyküler, korkunç yazılar, korkulu olaylar, korkunç olaylar, gerilim, giyotin, kafa kesme, korku efsaneleri, korkulu efsaneler, korkulu anlar, korku anı, korkunç anlar, korkuç anılar, korku anıları

Genel Optimizasyon

korku korku ogrish ogrish giyotin giyotin kafa kesme kafa kesme korku videoları korku videoları korkunç korkunç korku izle korku izle otopsi otopsi korku sitesi korku sitesi korku siteleri korku siteleri korkunç videolar korkunç videolar otopsi otopsi izle izle izle video video youtube youtube izlesene izlesene korku hikayeleri korku hikayeleri video izle video izle kafa kesme izle kafa kesme izle infazlar infazlar dehşet dehşet hayalet hayalet işkence işkence sezeryan doğum sezeryan doğum doğum izle doğum izle ruh çağırma ruh çağırma satanizm satanizm satanist satanist satanistler satanistler kürtaj kürtaj